Trang 1 trong 68 kết quả
Sắp xếp theo
Wave scattering by small bodies of arbitrary shapes /
Tác giả: Ramm A, G, ,
Mô tả vật lý: xviii, 293 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 530.124
ISBN: 9812561862
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quantum theory :
Tác giả: Polkinghorne J, C, ,
Mô tả vật lý: 113 p. : , ill. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0192802526 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ học lượng tử: :
Tác giả: Nguyễn Duy Hưng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teleportation :
Tác giả: Darling David,
Mô tả vật lý: 288p ; , 23cm.
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9780471470953
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quantum mechanics demystified
Tác giả: McMahon David,
Mô tả vật lý: xi, 393 s. : , ill
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Path Integrals in Physics.
Tác giả: Chaichian Masud, ,
Mô tả vật lý: X, 336 s.
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9780750308014
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quantum Superposition
Tác giả: Silverman Mark P, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9783540718840 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fundamental aspects of quantum physics :
Tác giả: Accardi Luigi,
Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9789812382955
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quantum mechanics
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0071623582
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quantum information processing with diamond :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxii, 330 pages : , illustrations (some color) ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0857096567
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn