Trang 1 trong 66 kết quả
Sắp xếp theo
Quantum Theory :
Tác giả: Peres Asher,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0306471205
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Infinite Dimensional Harmonic Analysis-Volume 15 /
Tác giả: Accardi Luigi,
Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9789812382887
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Proceedings of the Conference Quantum Probability and Infinite Dimensional Analysis.
Tác giả: Freudenberg W,
Mô tả vật lý: 535 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9812382887
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Fundamental aspects of quantum physics :
Tác giả: Accardi Luigi,
Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9789812382955
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quantum mechanics for scientists and engineers /
Tác giả: Miller D, A, B, ,
Mô tả vật lý: xv, 551 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9780521897839 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quantum Theory of Angular Momentum /
Tác giả: Varshalovich D, A, ,
Mô tả vật lý: 515 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9971501074
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Oskar Klein memorial lectures-V. 1. Lectures by C.N. Yang and S. Weinberg with translated
Tác giả: Ekspong Gosta,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9810203527
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quantum Probability And Infinite Dimensional Analysis /
Tác giả: Schurmann Michael,
Mô tả vật lý: 535 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9789812561473
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quantum Theory And Symmetries /
Tác giả: Argyres P, C, ,
Mô tả vật lý: 781 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9789812560681
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quantum physics :
Tác giả: Scarani Valerio, ,
Mô tả vật lý: xvii, 125 p. : , ill. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0198570473 (acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn