Trang 1 trong 41 kết quả
Sắp xếp theo
Optics
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 535
ISBN: 0970467052
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quang đại cương /
Tác giả: Nguyễn Thành Vấn,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 1cm
Ký hiệu phân loại: 535
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở vật lí của quang học vật rắn /
Tác giả: Nguyễn Văn Minh,
Mô tả vật lý: 159tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 535.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Infrared spectra of mineral species :
Tác giả: Chukanov Nikita V, ,
Mô tả vật lý: pages cm
Ký hiệu phân loại: 535.842
ISBN: 9789400771277
Bộ sưu tập: Sách điện tử
V.I. Lê-nin toàn tập :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 816 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 947.0841
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Optics :
Tác giả: Möller Karl Dieter,
Mô tả vật lý: xvi, 443 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 535.32
ISBN: 0387953604
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Statistical optics
Tác giả: Goodman Joseph W, ,
Mô tả vật lý: xvii, 550 p. , : ill. , ; 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 535
ISBN: 0471015024
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Luminescence :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xv, 260 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 535.35
ISBN: 9783527314027
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Handbook of optics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 535
ISBN: 0070479747
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quantum optics with semiconductor nanostructures /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiv, 577 pages : , illustrations ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 535.15
ISBN: 0857092324 (print)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn