Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Tù điển vật lý và công nghệ cao Anh - Việt và Việt - Anh /
Tác giả: Vũ Đình Cự, Nguyễn Xuân Chánh, Đặng Mộng Lân, ,
Mô tả vật lý: 586 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Two-dimensional correlation spectroscopy : applications in vibrational and optical spectroscopy /
Tác giả: Isao Noda and Yukihiro Ozaki, ,
Mô tả vật lý: xii, 295 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN: 0471623911
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A New Era Of Nuclear Structure Physics /
Tác giả: Yasuyuki Suzuki chủ biên, Susumu Ohya chủ biên, Masayuki Matsuo chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 384 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN: 9789812560544
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
V.I. Lê-nin toàn tập : T.13 /
Tác giả: Tác giả tập thể, ,
Mô tả vật lý: 722 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 947.0841
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Proceedings of the International Symposium on Frontiers of Collective Motions (Cm2002) /
Tác giả: Hiroyuki Sagawa chủ biên, Hironori Iwasaki chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 431 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN: 9789812381989
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Self-Consistent Methods for Composites [electronic resource] : Vol.1: Static Problems /
Tác giả: by S, K, Kanaun, V, M, Levin, ,
Mô tả vật lý: xvi, 376 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN: 9781402066634 (paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
NSTAR 2004 : proceedings of the Workshop on the Physics of Excited Nucleons /
Tác giả: Jean-Paul Bocquet chủ biên, Viacheslav Kuznetsov chủ biên, Dominique Kebreyend chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 411 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN: 9789812560902
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Controlling the quantum world [electronic resource] : the science of atoms, molecules, and photons /
Tác giả: Committee on AMO 2010, Board on Physics and Astronomy, Division on Engineering and Physical Sciences, ,
Mô tả vật lý: xiv, 229 p.
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pentaquark 04 : Proceedings of International Workshop /
Tác giả: Atsushi Hosaka chủ biên, Tomoaki Hotta chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 445 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN: 9789812563385
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Fission and Properties of Neutron-Rich Nuclei : Proceedings of the 3rd International Conference /
Tác giả: H, K Carter chủ biên, J, H, Hamilton chủ biên, A, V Ramayya chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 824 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN: 9789812383860
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn