Trang 1 trong 110 kết quả
Sắp xếp theo
Xử lý bức xạ và cơ sở của công nghệ bức xạ /
Tác giả: Trần Đại Nghiệp,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 539.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hỏi đáp về Điện-Điện tử dân dụng /
Tác giả: Bùi Văn Yên,
Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 539.72112
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Large NC QCD 2004 :
Tác giả: Goity J L,
Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 539.7548
ISBN: 9789812563996
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Proceedings of the International Symposium on Frontiers of Collective Motions (Cm2002) /
Tác giả: Sagawa Hiroyuki,
Mô tả vật lý: 431 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN: 9789812381989
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
QCD spectral sum rules /
Tác giả: Narision Stephan,
Mô tả vật lý: 527 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 539.7548
ISBN: 997150653X
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Collider Physics within the Standard Model :
Tác giả: Altarelli Guido, ,
Mô tả vật lý: XIV, 173 p. 60 illus., 34 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 539.7
ISBN: 9783319519197 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Subatomic physics.
Tác giả: Henley Ernest M, ,
Mô tả vật lý: xx, 620 p. : , ill. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 539.7
ISBN: 9789812700568
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Atomic physics /
Tác giả: Foot C, J, ,
Mô tả vật lý: xiii, 331 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 539.7
ISBN: 0198506953
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Supersymmetry in particle physics :
Tác giả: Aitchison Ian Johnston Rhind,
Mô tả vật lý: xiii, 222 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 539.725
ISBN: 0511354606
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quantum chromodynamics
Tác giả: Greiner Walter,
Mô tả vật lý: xvi, 553 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 539.7548
ISBN: 3540485341
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn