Trang 1 trong 61 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh học đại cương. T.2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Biology /
Tác giả: Kenneth A, Mason, University of Iowa, Jonathan B, Losos, Harvard University, Susan R, Singer, Carleton College , contributors: Shelley Jansky, University of Wisconsin-Madison, Tod Duncan, Unversity of Colorado Denver, ,
Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 1259188132
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Current protocols in bioinformatics /
Tác giả: Andreas D, Baxevanis , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý: 1 v. (loose-leaf) : , ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0471250937
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sinh học đại cương. Tập 1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & thọc thuyết tiến hóa /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng chủ biên, Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Di truyền, tiến hóa và sinh thái học /
Tác giả: Trịnh Nguyên Giao, Lê Đình Trung, ,
Mô tả vật lý: 185tr.;24cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sinh học đại cương. T.2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sinh học đại cương. T.1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & thọc thuyết tiến hóa /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
'In silico' simulation of biological processes /
Tác giả: [editors, Gregory Bock and Jamie A, Goode], ,
Mô tả vật lý: viii, 262 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0470844809
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nelson biology 11 /
Tác giả: author team, Jacqueline Dulson , , , [et al, ] , senior program consultant, Maurice Di Giuseppe , program consultant, Douglas Fraser, ,
Mô tả vật lý: vii, 704 p. : , col. ill. ; , 29 cm. + , 1 study guide / senior program consultant, Maurice DiGiuseppe ; program consultant, Douglas Fraser (iv, 222 p. : ill. ; 28 cm.) + 1 teacher's resource / senior program consultant, Maurice DiGiuseppe ; program consultant, Douglas Fraser (viii, 262 p. : ill. ; 30 cm.) + 1 teacher's resource computer optical disc (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0176390324 (study guide)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Comets and the origin of life /
Tác giả: Janaki Wickramasinghe, Chandra Wickramasinghe, William Napier, ,
Mô tả vật lý: ix, 221 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 9789812566355
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn