Trang 1 trong 112 kết quả
Sắp xếp theo
Từ điển Công nghệ sinh học và Y sinh học Anh- Anh - Việt /
Tác giả: Châu Văn Trung,
Mô tả vật lý: 579 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570.03
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Introduction to bioinformatics /
Tác giả: Lesk Arthur M,
Mô tả vật lý: 283 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 570.285
ISBN: 0199251967
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tin - sinh học /
Tác giả: Nguyễn Văn Cách,
Mô tả vật lý: 143 tr. , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570.285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
An toàn sinh học /
Tác giả: Lê Gia Hy,
Mô tả vật lý: 214 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570.28
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Biology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxii, 1392 p. : , ill. (chiefly col.), maps ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0072956208
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Biology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiv, 1190 p. : , col. ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0078299004
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Biology for dummies /
Tác giả: Kratz René Fester,
Mô tả vật lý: xviii, 366 p. : , ill. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0470598751
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sinh học :
Tác giả: Phillips W, D, ,
Mô tả vật lý: 340 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Biology /
Tác giả: Campbell Neil A, ,
Mô tả vật lý: xxxix, 1231 p : , col. ill ; , 28 cm + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0321269845
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn