Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Độc học môi trường cơ bản /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 571.95
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thực hành Độc học môi trường :
Tác giả: Vũ Hải Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 571.95
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Môi trường và độc chất.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 571.95
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Độc học môi trường.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 571.95
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Độc học môi trường :
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 923tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 571.95
ISBN: 9786047349647 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thực hành độc học môi trường /
Tác giả: Vũ Hải Yến,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 571.95
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Target organ toxicity in marine and freshwater teleosts
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 214 s. : , ill
Ký hiệu phân loại: 571.9517
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Độc chất môi trường /
Tác giả: Vũ Hải Yến,
Mô tả vật lý: 224
Ký hiệu phân loại: 571.95
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Độc chất môi trường /
Tác giả: Vũ Hải Yến,
Mô tả vật lý: 360tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 571.95
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Độc học sinh thái /
Tác giả: Trịnh Thị Thanh,
Mô tả vật lý: 139tr. ; , 4cm
Ký hiệu phân loại: 571.95
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn