Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Hóa học môi trường :
Tác giả: Hoàng Thái Long,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 577.14
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bio-geo-interactions in metal-contaminated soils /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 423 p. : , ill. (some col.), maps (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 577.14
ISBN: 3642233260
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hóa kỹ thuật môi trường /
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Mô tả vật lý: 318tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 577.14
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chemistry of environmental systems :
Tác giả: Gaffney Jeffrey S,
Mô tả vật lý: 579p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 577.14
ISBN: 9781119313403
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hóa kỹ thuật môi trường /
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 577.14
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành hóa kỹ thuật môi trường /
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Mô tả vật lý: 136tr ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 577.14
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hóa sinh môi trường /
Tác giả: Trương Thanh Cảnh,
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 577.14
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường /
Tác giả: Đinh Hải Hà,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 577.14
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở hóa học môi trường /
Tác giả: Trần Tứ Hiếu,
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 577.14
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hóa kỹ thuật môi trường /
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Mô tả vật lý: 234tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 577.14
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn