Trang 1 trong 33 kết quả
Sắp xếp theo
Phân Lập và Sản xuất chế phẩm nấm paecilomyces lilacinus phòng trừ tuyến trùng meloidogyne sp. gây
Tác giả: Đinh Thành Hiếu,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phân lập định danh, chọn lọc chủng nấm và ứng dụng sản xuất chao nhằm thay thế giai đoạn lên men
Tác giả: Trương Bích Như,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nấm nhầy Việt Nam =
Tác giả: Tran T, M, Hanh,
Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 579.52
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng nấm trichoderma trong quản lý nấm gây bệnh đốm trắng trên thanh long tại Bình Thuận /
Tác giả: Huỳnh Lê Trúc Giang,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập các chủng Trichoderma spp. từ đất vườn cacao và đánh giá khả năng đối kháng của chúng với
Tác giả: Lê Nhật Đăng,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu sản xuất và đánh giá hiệu quả trừ bọ phấn trắng (bemisia tabaci) và rầy xanh (amrasca
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá khả năng gây chết bọ phấn trắng Bemisia tabaci và rệp Aphis gossypii của nấm Paecilomyces
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hệ enzyme ngoại bào và khả năng ký sinh tuyến trùng Meloidogyne spp. của các chủng nấm
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trinh,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Aging research in yeast /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 365 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 579.562
ISBN: 9400725604
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The fungi /
Tác giả: Carlile M, J, ,
Mô tả vật lý: xix, 588 p. : , ill. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN: 0127384456
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn