Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá khả năng phòng trừ bệnh đốm trắng do nấm Neoscytalidium dimidiatum trên thanh long của các
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tuyền,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Recent developments on Genus Chaetomium /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 453p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.567
ISBN: 9783030316112
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phân lập các chủng nấm trichoderma Spp. từ đất hồ tiêu ở Đồng Nai và Đánh giá khả năng đối kháng của
Tác giả: Nguyễn Hoàng Vũ,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát khả năng đối kháng của các chủng nấm trichoderma với nấm gây bệnh đốm trắng trên cây thanh
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tuyền,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập nấm trichoderma SPP từ nấm linh chi và khảo sát khả năng đối kháng với nấm gây bệnh thán
Tác giả: Huỳnh Nhi,
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng nấm trichoderma trong quản lý nấm gây bệnh đốm trắng trên thanh long tại Bình Thuận /
Tác giả: Huỳnh Lê Trúc Giang,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá khả năng kháng nấm gây bệnh cây trồng của các chủng Trichoderma SPP. phân lập tại đất trồng
Tác giả: Thị Hoa Rôl,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện nuôi cây bán rắn lên sự hình thành bào tử metarhizium
Tác giả: Nguyễn Diễm Phúc,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập các chủng Trichoderma spp. từ đất vườn cacao và đánh giá khả năng đối kháng của chúng với
Tác giả: Lê Nhật Đăng,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Aging research in yeast /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 365 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 579.562
ISBN: 9400725604
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn