Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật /
Tác giả: Hoàng Chung,
Mô tả vật lý: 214tr.
Ký hiệu phân loại: 581.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Encyclopedia of water garden plants /
Tác giả: Speichert C, Greg, ,
Mô tả vật lý: 386 p. : , col. ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 581.7
ISBN: 0881926256
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Post-Agricultural Succession in the Neotropics
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 308 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 581.718098
ISBN: 9780387336411 (paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Plant diversity and evolution :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 332 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 581.7
ISBN: 0851999042 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Metal toxicity in plants :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 264 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 581.72753
ISBN: 3642220800
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Desert plants
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxi, 503 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 581.754
ISBN: 3642025498
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Plant ecology /
Tác giả: Schulze E, -D, ,
Mô tả vật lý: ix, 702 p. : , ill. (chiefly col.), maps (chiefly col.) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 581.7
ISBN: 354020833X (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Functional plant ecology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 724 p. : , ill. (some col.), maps (some col.) ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 581.7
ISBN: 084937488X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn