Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
The biology of belief :
Tác giả: Lipton Bruce H,
Mô tả vật lý: 224 s.
Ký hiệu phân loại: 599.93
ISBN: 0975991477
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Human genetics :
Tác giả: Lewis Ricki, ,
Mô tả vật lý: xxi, 442, [31] p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 599.935
ISBN: 0077221273 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Deep history :
Tác giả: Shryock Andrew, ,
Mô tả vật lý: xvii, 342 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 599.93
ISBN: 9780520270282 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Human evolution :
Tác giả: Lewin Roger, ,
Mô tả vật lý: 277 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 599.93
ISBN: 1405103787
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Human evolutionary genetics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 599.93
ISBN: 9780815341482
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Human genetics :
Tác giả: Hodge Russ,
Mô tả vật lý: xx, 228 p. : , ill. (some col.), col. maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 599.93
ISBN: 0816066825
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The red queen :
Tác giả: Ridley Matt, ,
Mô tả vật lý: ix, 405 p. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 599.938
ISBN: 0060556579
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Creativity in human evolution and prehistory /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 300 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 599.938
ISBN: 0415160960
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Human evolutionary biology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 624 p. : , ill., maps ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 599.938
ISBN: 052170510X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The 10,000 year explosion :
Tác giả: Cochran Gregory, ,
Mô tả vật lý: xii, 288 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 599.93
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn