Trang 1 trong 75 kết quả
Sắp xếp theo
Safety evaluation in the development of medical devices and combination products /
Tác giả: Shayne C, Gad, Marian G, McCord, ,
Mô tả vật lý: viii, 300 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.284
ISBN: 1420071645 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Porous silicon for biomedical applications /
Tác giả: edited by Hélder A, Santos,
Mô tả vật lý: xxix, 526 pages, 12 unnumbered pages of plates : , illustrations (some color) ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 0857097113 (print)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Biomaterials, artificial organs and tissue engineering /
Tác giả: edited by Larry L, Hench and Julian R, Jones, ,
Mô tả vật lý: xii, 284 p. :, ill. ;, 24 cm. +, 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 0849325773 (CRC)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Electrically active materials for medical devices /
Tác giả: Syed A, M, Tofail , Joanna Bauer (editor),
Mô tả vật lý: xxv, 547 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 610.284
ISBN: 9781783269860 (hc : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Medical device epidemiology and surveillance /
Tác giả: editors, S, Lori Brown, Roselie A, Bright, and Dale R, Tavris, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 501 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 9780470015957 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The medical device R&D handbook /
Tác giả: edited by Theodore R, Kucklick, ,
Mô tả vật lý: xix, 482 p., [8] p. of plates : , ill. (some col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.284
ISBN: 9781439811894 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Innovative medicine : basic research and development /
Tác giả: Kazuwa Nakao, Nagahiro Minato, Shinji Uemoto, editors, ,
Mô tả vật lý: ix, 339 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 4431556508 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Biomaterials and tissue engineering in urology /
Tác giả: edited by John Denstedt and Anthony Atala, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiv, 568 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 1306382491
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Biofilm eradication and prevention : a pharmaceutical approach to medical device infections /
Tác giả: Tamilvanan Shunmugaperumal, ,
Mô tả vật lý: xiii, 423 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.284
ISBN: 0470479965 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Design, execution, and management of medical device clinical trials /
Tác giả: Salah Abdel-aleem, ,
Mô tả vật lý: xxi, 272 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.284
ISBN: 0470474262 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn