Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Simulation scenarios for nurse educators :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 548 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.73071/1
ISBN: 9780826193261
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Clinical coach for nursing excellence /
Tác giả: Campbell Linda,
Mô tả vật lý: xiv, 277 p. : , ill. ; , 19 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.73
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Royal Marsden manual of clinical nursing procedures /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 9781118745922 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Taylor's handbook of clinical nursing skills /
Tác giả: Lynn Pamela,
Mô tả vật lý: xv, 1000 pages : , color illustrations ; , 19 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 1451193637 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fundamentals of nursing care :
Tác giả: Burton Marti,
Mô tả vật lý: xxxiii, 1007 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 9780803639744 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nursing theories & nursing practice /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 544 pages : , illustrations ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 610.7301
ISBN: 9780803633124 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Health assessment in nursing /
Tác giả: Weber Janet,
Mô tả vật lý: xi, 900 pages : , illustrations ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 9781451142808 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kozier & Erb's fundamentals of nursing :
Tác giả: Berman Audrey,
Mô tả vật lý: xxvi, 1486 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 0133974367
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Procedure checklists for fundamentals of nursing /
Tác giả: Wilkinson Judith M, ,
Mô tả vật lý: 413 pages.
Ký hiệu phân loại: 610.73068
ISBN: 0803640781
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fundamentals of nursing models, theories and practice /
Tác giả: McKenna Hugh P, ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 610.7301
ISBN: 9780470657768 (paperback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH