Trang 1 trong 429 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh học người /
Tác giả: Nguyễn Như Hiền,
Mô tả vật lý: 311 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sinh học phát triển người :
Tác giả: Nguyễn Bích Liên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Serotonin Receptors
Tác giả: Neve Kim A, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 612.13
ISBN: 9781597450805 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Human blood groups /
Tác giả: Daniels Geoff,
Mô tả vật lý: X, 560 s. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 612.1
ISBN: 0632056460
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Annual Editions :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 221p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 9780073397788
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Exercise physiology :
Tác giả: Powers Scott K, ,
Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.044
ISBN: 0073028630
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Understanding sleep and dreaming /
Tác giả: Moorcroft William H, ,
Mô tả vật lý: xvi, 339 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.821
ISBN: 0387249656
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Basic concepts in biochemistry :
Tác giả: Gilbert Hiram F, ,
Mô tả vật lý: xv, 331 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN: 0071356576
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Food lipids :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 1005 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.3
ISBN: 0824707494
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Foundations in Evolutionary Cognitive Neuroscience
Tác giả: Platek Steven M, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (234 p.)
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 9780511507274
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn