Trang 1 trong 425 kết quả
Sắp xếp theo
Harvard Medical School Guide to Achieving Optimal Memory /
Tác giả: Nelson Aaron P, ,
Mô tả vật lý: 256 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 612.82
ISBN: 007144470X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mind hacks /
Tác giả: Stafford Tom,
Mô tả vật lý: 363 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 612.822
ISBN: 0596007795
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Anatomy and physiology /
Tác giả: Tate Philip,
Mô tả vật lý: 614 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN: 0815188234
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Anatomy and Physiology /
Tác giả: Benson Harold J, ,
Mô tả vật lý: 476 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Manual of Structural Kinesiology /
Tác giả: ThompsonClem W, ,
Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 612.76
ISBN: 0072558911
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Basic concepts in biochemistry :
Tác giả: Gilbert Hiram F, ,
Mô tả vật lý: 331 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 612.015
ISBN: 0071356576
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sinh học người /
Tác giả: Nguyễn Như Hiền,
Mô tả vật lý: 311 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bàn về đặc điểm tăng trưởng người Việt Nam /
Tác giả: Lê Nam Hà,
Mô tả vật lý: 560 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 612.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Human physiology /
Tác giả: Fox Stuart Ira,
Mô tả vật lý: 726 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN: 0072440821
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Annual Editions :
Tác giả: Fox Stuart Ira,
Mô tả vật lý: 225 tr. ; , 30 cm, 726 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN: 0072440821
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn