Trang 1 trong 163 kết quả
Sắp xếp theo
Annual Editions :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 221p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 9780073397788
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Understanding sleep and dreaming /
Tác giả: Moorcroft William H, ,
Mô tả vật lý: xvi, 339 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.821
ISBN: 0387249656
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Foundations in Evolutionary Cognitive Neuroscience
Tác giả: Platek Steven M, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (234 p.)
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 9780511507274
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fundamental neuroscience for basic and clinical applications /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xviii, 567 p. : , ill. (some col.) ; , 32 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 0443067511
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Memory and the computational brain :
Tác giả: Gallistel C, R, ,
Mô tả vật lý: xvi, 319 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.82
ISBN: 1405122870
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Auditory perception of sound sources /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 0387713042 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Neuroscience
Tác giả: Siegel Allan,
Mô tả vật lý: xiii, 370 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 612.8076
ISBN: 0071471804
Bộ sưu tập: Sách điện tử
States of consciousness :
Tác giả: Kokoszka Andrzej, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 261 p. :, ill. ;, 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.82
ISBN: 9780387327570 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Executive functions :
Tác giả: Barkley Russell A, ,
Mô tả vật lý: xi, 244 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8233
ISBN: 146250535X (hbk.) :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Maximum brainpower :
Tác giả: Breznitz Shlomo, ,
Mô tả vật lý: xii, 268 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 9780345526144
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn