Trang 1 trong 81 kết quả
Sắp xếp theo
Basic clinical neuroscience /
Tác giả: Paul A, Young, PhD, DSc (hon), Professor and Chairman Emeritus, Department of Anatomy and Neurobiology, Saint Louis University School of Medicine, St, Louis, Missouri, Paul H, Young, MD, Clinical Professor of Neurosurgery, Department of Surgery, Clinical Professor of Anatomy, Center for Anatomical Science and Education, Department of Surgery, Saint Louis University School of Medicine, St, Louis, Missouri, Daniel L, Tolbert, PhD, Emeritus Professor of Anatomy and Surgery, Emeritus Director, Center for Anatomical Science and Education, Department of Surgery, Saint Louis University School of Medicine, St, Louis, Missouri, ,
Mô tả vật lý: x, 443 pages : , color illustrations ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 1451173296
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Neuroscience : exploring the brain /
Tác giả: Mark F, Bear, Ph, D, , Picower Professor of Neuroscience, The Picower Insititute for Learning and Memory, Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Insitute of Technology, Cambridge, Massachusetts, Barry W, Connors, Ph, D, , L, Herbert Ballou University Professor, Professor of Neuroscience and Chair, Department of Neuroscience, Brown University, Providence, Rhode Island, Michael A, Paradiso, Ph, D, , Sidney A, Fox and Dorothea Doctors Fox Professor of Ophthalmology and Visual Science, Department of Neuroscience, Brown University, Providence, Rhode Island, ,
Mô tả vật lý: xlii, 975 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 0781778174 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Basic neurochemistry : principles of molecular, cellular, and medical neurobiology /
Tác giả: editor-in-chief, Scott T, Brady , editor-in-chief emeritus, George J, Siegel , editors, R, Wayne Albers, Donald L, Price , associate editors Joyce Benjamins , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý: xxiv, 1096 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 0123749476
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cerebral signal transduction : from first to fourth messengers /
Tác giả: edited by Maarten E, A, Reith, ,
Mô tả vật lý: xii, 428 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 0896036081
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Autonomic nerves : basic science, clinical aspects, case studies /
Tác giả: Linda Wilson-Pauwels, Patricia A, Stewart, Elizabeth J, Akesson, ,
Mô tả vật lý: vii, 240 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 1550090305
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sodium channels and neuronal hyperexcitability /
Tác giả: [editors, Gregory Bock, Jamie A, Goode], ,
Mô tả vật lý: viii, 244 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 0471485306
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fitzgerald's clinical neuroanatomy and neuroscience /
Tác giả: Estomih Mtui, Gregory Gruener, Peter Dockery, ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 9780702058325 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giải phẫu và sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao /
Tác giả: Lâm Hiếu Minh,
Mô tả vật lý: 104
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Neuroscience for neurologists /
Tác giả: edited by Patrick F, Chinnery, ,
Mô tả vật lý: xviii, 448 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 1860946577
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn