Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Neurotransmitters, drugs, and brain function /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 534 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8042
ISBN: 0471978191
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dopamine /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 588 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8042
ISBN: 0444517782 :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Encyclopedia of neuroscience
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 5 v. : , ill ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.803
ISBN: 3540237356
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Computational Neuroscience
Tác giả: Chaovalitwongse W, Art, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 612.8015
ISBN: 9780387886305
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Neuroscience
Tác giả: Siegel Allan,
Mô tả vật lý: xiii, 370 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 612.8076
ISBN: 0071471804
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Atlas of CSF cytology /
Tác giả: Kluge Harald, ,
Mô tả vật lý: xii, 139 p. : , col. ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Neuroscience in education :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 385 p. :, ill. ;, 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8072
ISBN: 9780199600496
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Neurotransmitters, drugs, and brain function /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 534 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8042
ISBN: 0471978191
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Basic neurochemistry :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiv, 992 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 612.8042
ISBN: 012088397X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Handbook of neurochemistry and molecular neurobiology.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 485 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.8042
ISBN: 0387303596
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn