Trang 1 trong 449 kết quả
Sắp xếp theo
Lean and Hard :
Tác giả: Shilstone Mackie,
Mô tả vật lý: 277p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 9780470037638
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Niềm tin & sức khỏe /
Tác giả: Nguyễn Ý Đức,
Mô tả vật lý: 137tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 613
ISBN: 8935209607892
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ketogenic diet and metabolic therapies :
Tác giả: Masino Susan A, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 613.2/83
ISBN: 0190497998 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Milk, yogurt, and cheese /
Tác giả: Green Emily K, ,
Mô tả vật lý: 24 p. : , col. ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 9781600140006
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Weight training for dummies /
Tác giả: Neporent Liz, ,
Mô tả vật lý: xviii, 388 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0471768456 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The glycemic index diet for dummies /
Tác giả: Raffetto Meri, ,
Mô tả vật lý: xxii, 358 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.25
ISBN: 0470538708
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The 90-day fitness challenge /
Tác giả: Parham Phil,
Mô tả vật lý: 343 p. :, ill. ;, 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.7
ISBN: 9780736929493 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hiểu biết và nguồn sống /
Tác giả: Sầm Hạc Linh,
Mô tả vật lý: 187tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The glycemic index diet for dummies /
Tác giả: Raffetto Meri, ,
Mô tả vật lý: xxii, 358 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.25
ISBN: 0470538708 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The rough guide to men's health /
Tác giả: Bradley Lloyd, ,
Mô tả vật lý: 383 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.0423
ISBN: 1848360045 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn