Trang 1 trong 92 kết quả
Sắp xếp theo
Handbook of nutrition and immunity /
Tác giả: edited by M, Eric Gershwin, Penelope Nestel, Carl L, Keen, ,
Mô tả vật lý: xi, 365 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 1588293084
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm : Sách đào tạo cử nhân y tế cộng đồng /
Tác giả: Phạm Duy Tường (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 184tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm /
Tác giả: Dương Thanh Liêm, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Yến, ,
Mô tả vật lý: 372tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Functional foods, cardiovascular disease, and diabetes /
Tác giả: edited by A, Arnoldi, ,
Mô tả vật lý: xvi, 488 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 0849325595
Bộ sưu tập: Sách điện tử
American Dietetic Association complete food and nutrition guide /
Tác giả: Roberta Larson Duyff, ,
Mô tả vật lý: xii, 658 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 0471441449
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nutraceutical and functional food regulations in the United States and around the world / $c edited
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxv, 554 pages : , illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 9780124058705 (hardbound)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dinh dưỡng thực phẩm : bài giảng /
Tác giả: Phạm Thị Hải Quỳnh, ,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Functional foods, nutraceuticals, and degenerative disease prevention [electronic resource] /
Tác giả: edited by Gopinadhan Paliyath, Marica Bakovic, Kalidas Shetty, ,
Mô tả vật lý: xx, 403 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nutrigenomics and proteomics in health and disease : food factors and gene interactions /
Tác giả: editors, Yoshinori Mine, Kazuo Miyashita, Fereidoon Shahidi, ,
Mô tả vật lý: xii, 399 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 9780813800332
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The 8 second secret : the scientifically proven method for lasting weight loss : a fitter, firmer
Tác giả: Gail Trapp , with recipes and diet information by Kate Di Prima, ,
Mô tả vật lý: xiii, 189 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 9781741756876
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn