Trang 1 trong 122 kết quả
Sắp xếp theo
Thực tập hóa lý dược /
Tác giả: Trần Thanh Mai,
Mô tả vật lý: 32tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Handbook of Pharmaceutical Analysis by HPLC.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 300p.
Ký hiệu phân loại: 615.1901
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Handbook of stability testing in pharmaceutical development :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 389 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pharmaceutical and medical device validation by experimental design /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 251 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
New avenues to efficient chemical synthesis :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 240 p. : , ill. (some col.) ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN: 9783540708483
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Careers with the pharmaceutical industry /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 357 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.190023
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kiểm nghiệm dược phẩm :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 190tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Medicines from animal cell culture /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 672 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Safety evaluation of pharmaceuticals and medical devices :
Tác giả: Gad Shayne C, ,
Mô tả vật lý: xi, 126 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.1901
ISBN: 1441974490
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Structure-based design of drugs and other bioactive molecules
Tác giả: Ghosh Arun K, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN: 3527333657
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn