Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
The cure for all diseases /
Tác giả: Hulda Regehr Clark, ,
Mô tả vật lý: xvii, 604 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.5
ISBN: 1890035017 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Contemporary drug information : an evidence-based approach /
Tác giả: Claude J, Gaebelein, Brenda L, Gleason, ,
Mô tả vật lý: xiii, 370 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.5
ISBN: 9780781782807
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The practice of Chinese medicine = : [Chung yao chen chiu chih liao hsüeh] : the treatment of
Tác giả: Giovanni Maciocia , foreword by Zhou Zhong Ying, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 924 p., 8 p. of col. plates : , ill. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 615.5
ISBN: 0443043051
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Clinical drug trials and tribulations /
Tác giả: edited by Allen Cato, Lynda Sutton, Allen Cato III, ,
Mô tả vật lý: xiii, 462 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.5
ISBN: 0824703146 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The complete idiot's guide to natural remedies [electronic resource] /
Tác giả: by Chrystle Fiedler, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 452 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 615.5
ISBN: 1101020458 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Management of data in clinical trials /
Tác giả: Eleanor McFadden, ,
Mô tả vật lý: xii, 190 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.5
ISBN: 0470046082 (hdbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
88 natural remedies : ancient healing traditions for modern times /
Tác giả: Tieraona Low Dog, M, D, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource : , color illustrations.
Ký hiệu phân loại: 615.5
ISBN: 1426210477 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Absolute beginner's guide to alternative medicine /
Tác giả: Karen Lee Fontaine with Bill Kaszubski, ,
Mô tả vật lý: 365 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.5
ISBN: 0789731193
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Washington manual of medical therapeutics [electronic resource] /
Tác giả: edited by Hemant Godara, ,
Mô tả vật lý: xxx, 1138 p. : , ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn