Trang 1 trong 103 kết quả
Sắp xếp theo
Healing through exercise
Tác giả: Blech Jörg,
Mô tả vật lý: 1 online resourc
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN: 0786752173 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Encyclopedia of Thai Massage
Tác giả: Salguero C, Pierce,
Mô tả vật lý: 1 online resource (289 s.)
Ký hiệu phân loại: 615.82209593
ISBN: 9781844094936
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Baby massage for dummies /
Tác giả: Bagshaw Joanne, ,
Mô tả vật lý: xviii, 265 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.822
ISBN: 0764578413
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Physical medicine and rehabilitation board review /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxii, 848 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN: 1888799455
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D.
Tác giả: Bandler Richard,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 615.8512
ISBN: 1555520529
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Clinical guide to nutrition and dietary supplements in disease management /
Tác giả: JamisonJennifer R, ,
Mô tả vật lý: 472p.
Ký hiệu phân loại: 615.854
ISBN: 0443071934
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bioactive food as dietary interventions for the aging population /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 493 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.8540846
ISBN: 0123971551 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Polymeric gene delivery :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 686 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN: 084931934X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Massage for dummies /
Tác giả: Capellini Steve, ,
Mô tả vật lý: xviii, 340 p., [8] p. of plates : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.822
ISBN: 0470587385 (pbk : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The massage bible :
Tác giả: Mumford Susa,
Mô tả vật lý: 400 p. :, col. ill. ;, 17 c
Ký hiệu phân loại: 615.822
ISBN: 9781841813257 (pbk.) :
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn