Trang 1 trong 90 kết quả
Sắp xếp theo
Embryonic Stem Cells - Basic Biology to Bioengineering
Tác giả: Kallos Michael S, ,
Mô tả vật lý: vii, 478p.
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 9533072784
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Student Paramedic Survival Guide
Tác giả: Blaber Amanda, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9780335262366
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Critical thinking in the intenensive care unit :
Tác giả: Cohen Shelley, ,
Mô tả vật lý: xx, 160 p. ; , 28 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in)
Ký hiệu phân loại: 616.028
ISBN: 1578399718
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Induced pluripotent stem cells in brain diseases :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xv, 59 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 9400728158
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Stem cells :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 565 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 9812561269
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Marino's the ICU book
Tác giả: Marino Paul L, ,
Mô tả vật lý: xv, 1059 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 616.028
ISBN: 9789351291305
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Stem cells for dummies /
Tác giả: Goldstein Lawrence S, B, ,
Mô tả vật lý: xvi, 360 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 0470259280
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Atlas of human pluripotent stem cells :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 142 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 616.02
ISBN: 161779547X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oxford handbook of emergency nursing /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxii, 806 pages :, illustrations ;, 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9780199688869
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Rosen & Barkin's 5-minute emergency medicine consult
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 616.02
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn