Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Textbook of clinical gastroenterology and hepatology /
Tác giả: editors, C, J, Hawkey , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý: xxv, 1246 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.3
ISBN: 1405191821 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Current diagnosis & treatment.Gastroenterology, hepatology, & endoscopy[electronic resource] /
Tác giả: editor, Norton J, Greenberger , associate editors, Richard S, Blumberg, Robert Burakoff, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 570 p., [20] p. of plates) :, ill. (some col.)
Ký hiệu phân loại: 616.3
ISBN: 9780071714730 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Yamada's atlas of gastroenterology /
Tác giả: edited by Daniel K, Podolsky , associate editors, Michael Camilleri, J, Gregory Fitz, Anthony N, Kalloo, Fergus Shanahan, Timothy C, Wang, ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 616.3
ISBN: 9781118496435 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fluids and electrolytes demystified [electronic resource] /
Tác giả: Joyce Y, Johnson, with contributions by Edward Lyons, Bennita W, Vaughans, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 616.3
ISBN: 0071595651
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mayo Clinic gastroenterology and hepatology board review /
Tác giả: editor-in-chief, Stephen C, Hauser , associate editors, Amy S, Oxentenko, William Sanchez, ,
Mô tả vật lý: xii, 411 p. : , illustrations (some color) ; , 28cm.
Ký hiệu phân loại: 616.3
ISBN: 9780199373338 (pbk : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Yamada's textbook of gastroenterology /
Tác giả: edited by Daniel K, Podolsky, Michael Camilleri, J, Gregory Fitz, Anthony N, Kalloo, Fergus Shanahan, Timothy C, Wang, ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 616.3
ISBN: 9781118512067 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Acid reflux diet & cookbook for dummies /
Tác giả: by Dr, Patricia Raymond and Michelle Beaver, ,
Mô tả vật lý: xvi, 309 pages, [8] pages of plates : , illustrations (some color) ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 616.3
ISBN: 1118839196 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Clinical dilemmas in non-alcoholic fatty liver disease /
Tác giả: Roger Williams, Simon Taylor-Robinson, ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 616.3
ISBN: 9781118912034 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pharmacotherapy of obesity : options and alternatives /
Tác giả: Karl G, Hofbauer, Ulrich Keller, Olivier Boss, ,
Mô tả vật lý: 488 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.398061
ISBN: 0415303214 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
American Dietetic Association guide to better digestion /
Tác giả: Leslie Bonci, ,
Mô tả vật lý: vi, 249 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.3
ISBN: 0471442232 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn