Trang 1 trong 29 kết quả
Sắp xếp theo
Major Topics in Type 1 Diabetes
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 300p.
Ký hiệu phân loại: 616.462
ISBN: 9535122045
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Diabetes demystified /
Tác giả: Masharani Umesh, ,
Mô tả vật lý: xi, 243 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.462
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pharmacotherapy of Diabetes :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xv, 289p.
Ký hiệu phân loại: 616.462
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Managing diabetes. /
Tác giả: Joan Clark-Warner,
Mô tả vật lý: pages cm
Ký hiệu phân loại: 616.46206
ISBN: 9781908517579
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Type 1 Diabetes - Complications, Pathogenesis, and Alternative Treatments
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 616.462
ISBN: 9533077565
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Type 1 Diabetes
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 616.462
ISBN: 9535110179
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Diabetes :
Tác giả: Tattersall Robert,
Mô tả vật lý: x, 229 p. : , ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.462
ISBN: 0199541361
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Diabetes care :
Tác giả: Hillson Rowan, ,
Mô tả vật lý: xvi, 479 pages : , illustrations ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.46206
ISBN: 0198705638 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Type 1 diabetes for dummies /
Tác giả: Rubin Alan L, ,
Mô tả vật lý: xviii, 360 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.462
ISBN: 0470178116 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Painful diabetic neuropathy in clinical practice /
Tác giả: Boulton A, J, M, ,
Mô tả vật lý: ix, 61 p. : , ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.46203
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH