Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Oral pharmacotherapy for male sexual dysfunction : a guide to clinical management /
Tác giả: edited by Gregory A, Broderick, ,
Mô tả vật lý: xii, 457 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN: 158829451X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Brenner & Rector's the kidney /
Tác giả: Karl Skorecki, Glenn M, Chertow, Philip A, Marsden, Maarten W, Taal, Alan S, L, Yu , special assistant to the editors, Walter G, Wasser, ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN: 9781455748365 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The 5-minute urology consult [electronic resource] /
Tác giả: editor-in-chief, Leonard G, Gomella , associate editors, Gerald Andriole [and six others],
Mô tả vật lý: I, 1032 pages ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oxford desk reference : nephrology /
Tác giả: Jonathan Barratt, Kevin Harris and Peter Topham, ,
Mô tả vật lý: xxii, 754 p. : , ill., maps ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN: 0199229562 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Female urology :a practical clinical guide /
Tác giả: edited by Howard B, Goldman, Sandip P, Vasavada, ,
Mô tả vật lý: xvii, 433 p. :, ill. (some col.) ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN: 1588297012 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Manual of nephrology /
Tác giả: edited by Robert W, Schrier, MD, Professor Emeritus, Division of Renal Disease and Hypertension, University of Colorado Health Sciences Center, Aurora, Colorado, ,
Mô tả vật lý: x, 443 pages : , illustrations ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN: 1451192959 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Urology [electronic resource] /
Tác giả: Michael T, Macfarlane, M, D, , Louisville, Kentucky, ,
Mô tả vật lý: xi, 324 pages : , illustrations (some color) ; , 19 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Handbook of urology /
Tác giả: edited by J, Kellogg Parsons, John B, Eifler, Misop Han, ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN: 9780470672563 (softback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ABC of urology /
Tác giả: edited by Chris Dawson, Hugh N, Whitfield, ,
Mô tả vật lý: xi, 52 p. :, col. ill. ;, 30 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN: 1405139595
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn