Trang 1 trong 75 kết quả
Sắp xếp theo
Ankylosing spondylitis /
Tác giả: Khan Muhammad Asim, ,
Mô tả vật lý: 193 p. : , ill. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.73
ISBN: 0192632825
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The aging spine /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: viii, 131 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 3540244085
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Positive options for living with lupus :
Tác giả: Pigache Philippa, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 616.7720
ISBN: 0415428556 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Spina Bifida
Tác giả: Memet Özek M,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 9788847006515 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Spinal disorders :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxiii, 1166 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.73
ISBN: 3540405119 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Navigating the adult spine :
Tác giả: Fast Avital,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 616.73
ISBN: 0745303803
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The lupus book :
Tác giả: Wallace Daniel J, ,
Mô tả vật lý: xii, 291 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.772
ISBN: 0195181816 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Musculoskeletal examination /
Tác giả: Gross Jeffrey M, ,
Mô tả vật lý: v, 463 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.70076
ISBN: 1405180498
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pocket Primer on the Rheumatic Diseases
Tác giả: John H, Klippel John H, Stone Leslie J, Crofford Patience H, White, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 616.723
ISBN: 1848828551
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Harrison's rheumatology /
Tác giả: Fauci Anthony S, ,
Mô tả vật lý: x, 359 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.723
ISBN: 0071457437 (softcover)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn