Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Lupus : the essential clinician's guide /
Tác giả: Daniel J, Wallace, MD, FACP, FACR, Executive Series Editor, Oxford American Rheumatology Library, Clinical Professor of Medicine, Division of Rheumatology, Cedars-Sinai Medical Center, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, California, ,
Mô tả vật lý: v, 115 pages : , illustrations ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 0199361967 (pbk. : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oxford American handbook of rheumatology /
Tác giả: Philip Seo , with Alan Hakim, Gavin Clunie, Inam Haq, ,
Mô tả vật lý: xxviii, 596 p. : , ill. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 0199907994 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Clinical orthopaedic rehabilitation : an evidence-based approach /
Tác giả: S, Brent Brotzman, Robert C, Manske , managing editor, Kay Daugherty, ,
Mô tả vật lý: xvi, 586 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 0323055907
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Atlas of musculoskeletal ultrasound anatomy /
Tác giả: Mike Bradley, Paul O'Donnell, ,
Mô tả vật lý: xi, 222 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 0521728096 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pocket guide to musculoskeletal diagnosis /
Tác giả: Grant Cooper , foreword by Robert S, Gotlin, ,
Mô tả vật lý: xiii, 131 p. : , ill. ; , 21 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 1588296741
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bone densitometry in clinical practice : application and interpretation /
Tác giả: Sydney Lou Bonnick , foreword by Paul D, Miller, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 410 p. : , ill. ; , 26 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 616.71075
ISBN: 1588292754 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Spine imaging : a case-based guide to imaging and management /
Tác giả: edited by Shivani Gupta, Daniel M, Sciubba, Mark M, Mikhael, Savvas Nicolaou, ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 9780199393947 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Clinical orthopaedic examination /
Tác giả: Ronald McRae , with original drawings by the author, ,
Mô tả vật lý: viii, 323 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 9780702033926 (international ed. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oxford handbook of rheumatology /
Tác giả: Alan J, Hakim, Gavin P, R, Clunie, Inam Haq, ,
Mô tả vật lý: xxviii, 645 p. : , ill. (some col.) ; , 19 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 9780199587186
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The teaching files. Musculoskeletal /
Tác giả: Hugue A, Ouellette, ,
Mô tả vật lý: ix, 818 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 1416062610
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn