Trang 1 trong 199 kết quả
Sắp xếp theo
Overcoming Resistant Personality Cases :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 344p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 616.8582
ISBN: 9780471717713
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
FDNY Crisis Counseling :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 268p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 616.8521
ISBN: 9780471714255
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Calming your anxious mind :
Tác giả: Brantley Jeffrey, ,
Mô tả vật lý: xiv, 186 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.852230652
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Stress, the Brain and Depression
Tác giả: van Praag H, M, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (297 p.)
Ký hiệu phân loại: 616.85
ISBN: 9780511194269
Bộ sưu tập: Sách điện tử
An atlas of depression /
Tác giả: Baldwin David S, ,
Mô tả vật lý: 124 p. : , col. ill. ; , 31 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.8527
ISBN: 1850709424
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Family therapy and the autism spectrum :
Tác giả: Monteiro Marilyn J, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 170 pages)
Ký hiệu phân loại: 616.85882
ISBN: 9781315735948
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The handbook of clinical linguistics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 674 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.85
ISBN: 9781405135221
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Textbook of peripheral neuropathy /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 475 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.85
ISBN: 1936287102
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Shrink yourself :
Tác giả: Gould Roger L, ,
Mô tả vật lý: x, 273 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.8526
ISBN: 0470044853
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Eating behavior and obesity :
Tác giả: Heshmat Shahram, ,
Mô tả vật lý: xiii, 242 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.85
ISBN: 0826106218
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn