Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Minimally invasive abdominal surgery /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xi, 465 p. : , col. ill. ; , 31 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.43
ISBN: 0865776393 (TNY)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Surgical Pathology of the Gastrointestinal System: Bacterial, Fungal, Viral, and Parasitic
Tác giả: Lamps Laura W,
Mô tả vật lý: v.: digital
Ký hiệu phân loại: 617.4307
ISBN: 9781441908612
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Gastrointestinal Surgery
Tác giả: Pawlik Timothy M, ,
Mô tả vật lý: XXI, 484 p. 150 illus., 86 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 617.43
ISBN: 9781493922222 (print)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Management of morbid obesity
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 242 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.43
ISBN: 020302575X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Atlas of upper gastrointestinal and hepato-pancreato-biliary surgery /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiii, 1067 pages) : , color illustrations
Ký hiệu phân loại: 617.430597
ISBN: 3662465469
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn