Trang 1 trong 148 kết quả
Sắp xếp theo
Thoracic surgery atlas /
Tác giả: Ferguson Mark K, ,
Mô tả vật lý: ix, 294 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.54059
ISBN: 9780721603254 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
La Main traumatique. Tome 1. L'Urgence
Tác giả: Merle Michel,
Mô tả vật lý: 379p.
Ký hiệu phân loại: 617.575
ISBN: 9782294700484
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dynamic reconstruction of the spine /
Tác giả: Kim Daniel H, ,
Mô tả vật lý: xix, 402 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.56059
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Campbell's core orthopaedic procedures /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 455 pages : , color illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.5
ISBN: 0323357636
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Manual of fast track recovery for colorectal surgery /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 181 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.5547
ISBN: 0857299522
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oral pathology /
Tác giả: Soames J, V, ,
Mô tả vật lý: 278 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.522
ISBN: 0198527942
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lecture notes.
Tác giả: Clarke Ray,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: 617.5
ISBN: 9780470655016 (paper : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cosmetic surgery of the Asian face /
Tác giả: McCurdy John A, ,
Mô tả vật lý: xiv, 283 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm. + , 2 videodiscs (DVDs ; 4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 617.5/20592/08
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Biomechanics of the upper limbs :
Tác giả: Freivalds Andris, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource :, illustrations.
Ký hiệu phân loại: 617.574044
ISBN: 9781420091205
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The ASCRS manual of colon and rectal surgery /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 1005 pages : , illustrations (some colored) ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 617.5
ISBN: 1461484499 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH