Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Clinical outline of oral pathology :
Tác giả: Eversole Lewis R, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (754 pages) : , illustrations (some color), photographs.
Ký hiệu phân loại: 617.522
ISBN: 9781607952114 (e-book)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Harvard Medical School Guide to Healing Your Sinuses /
Tác giả: Metson Ralph,
Mô tả vật lý: 256 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 617.523
ISBN: 0071444696
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Endoscopic surgery of the paranasal sinuses and anterior skull base /
Tác giả: Wigand M, E,
Mô tả vật lý: xiv, 223 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 617.5230597
ISBN: 3137494028
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Diagnosing dental and orofacial pain :
Tác giả: Moule Alex, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 617.52
ISBN: 9781118925003
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Clinical Facial Analysis
Tác giả: Meneghini Fabio, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 617.52
ISBN: 9781593858216
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oral pathology /
Tác giả: Soames J, V, ,
Mô tả vật lý: 278 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.522
ISBN: 0198527942
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Atlas of operative maxillofacial trauma surgery :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: pages cm
Ký hiệu phân loại: 617.52059
ISBN: 9781447128540 (hard cover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Reconstructive oral and maxillofacial surgery /
Tác giả: Vila Carlos Navarro,
Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 228 pages) : , color illustrations.
Ký hiệu phân loại: 617.522
ISBN: 3319204866 (print)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Atlas of craniomaxillofacial osteosynthesis :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 226 p. : , ill. ; , 28cm.
Ký hiệu phân loại: 617.52059
ISBN: 3131164921
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Craniofacial surgery /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 395 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.52059
ISBN: 0849382106
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn