Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Williams gynecology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxv, 1189 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 618.1
ISBN: 0071472576 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
IVF in the medically complicated patient :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 230p. (online resource)
Ký hiệu phân loại: 618.1
ISBN: 9781482206692
Bộ sưu tập: Sách điện tử
IVF in the medically complicated patient :
Tác giả: Macklon Nick S, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 226 pages)
Ký hiệu phân loại: 618.1/780599
ISBN: 1482206714 (e-book)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Menopause for Dummies :
Tác giả: Jones Marcia L, ,
Mô tả vật lý: 361p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 618.175
ISBN: 9780470053430
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vulval dermatologic diagnosis :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (212 pages) :, illustrations (some color)
Ký hiệu phân loại: 618.1
ISBN: 9781482226416
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Endometriosis for dummies /
Tác giả: Krotec Joseph W, ,
Mô tả vật lý: xviii, 362 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 618.1
ISBN: 0470050470
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Menopause for dummies /
Tác giả: Jones Marcia L, ,
Mô tả vật lý: xviii, 361 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 618.1
ISBN: 0470053437
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Shaw's textbook of gynaecology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (597 pages) :, illustrations.
Ký hiệu phân loại: 618.1
ISBN: 9788131236727
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Gynaecology illustrated. /
Tác giả: Bain Catrina, ,
Mô tả vật lý: x, 414 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 618.1
ISBN: 0702030678
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Atlas of endometrial histopathology /
Tác giả: Dallenbach-Hellweg G, ,
Mô tả vật lý: ix, 245 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 618.14
ISBN: 9783642015403 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH