Trang 1 trong 512 kết quả
Sắp xếp theo
Thủy khí kỹ thuật ứng dụng /
Tác giả: Huỳnh Văn Hoàng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.106
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cách sử dụng ngôn ngữ ma trận trong lý thuyết tính hệ thanh /
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ học ứng dụng :
Tác giả: Nguyễn Nhật Lệ,
Mô tả vật lý: 248tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 620.105
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mechanics and mechanisms of fracture :
Tác giả: Liu A, F, ,
Mô tả vật lý: vi 458 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.1126
ISBN: 0871708027
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ học xây dựng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 620.103
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ học kỹ thuật.
Tác giả: Đỗ Sanh,
Mô tả vật lý: 203 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.104
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Carbon nanotubes :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xv, 447 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 3540410864 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nanomaterials and nanochemistry
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxx, 747 p.) : , il
Ký hiệu phân loại: 620.11
ISBN: 3540729925
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Multi-scale modelling of composite material systems :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xviii, 506 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.118
ISBN: 0849334748 (CRC Press)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Corrosion mechanisms in theory and practice /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: viii, 742 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.11223
ISBN: 0824706668
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH