Trang 1 trong 133 kết quả
Sắp xếp theo
Electromagnetic, mechanical, and transport properties of composite materials /
Tác giả: Rajinder Pal, Professor of Chemical Engineering, University of Waterloo, Ontario, Canada, ,
Mô tả vật lý: xxv, 414 pages ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 9781420089219 (hardbackr : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Engineering fluid mechanics /
Tác giả: Donald F, Elger, University of Idaho, Moscow, Barbara C, Williams, University of Idaho, Moscow, Clayton T, Crowe, Washington State University, Pullman, John A, Roberson, Washington State University, Pullman, ,
Mô tả vật lý: xiii, 673 pages : , illustrations ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 9781118164297 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Local structure from diffraction [electronic resource] /
Tác giả: edited by S, J, L, Billinge and M, F, Thorpe, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 399 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0306470772 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cách sử dụng ngôn ngữ ma trận trong lý thuyết tính hệ thanh /
Tác giả: Lều Thọ Trình (hiệu đính), Lều Mộc Lan, ,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Materials Science of Polymers : Plastics, Rubber, Blends, and Composites /
Tác giả: edited by A, K, Haghi, PhD, Eduardo A, Castro, PhD, Sabu Thomas, PhD, P, M, Sivakumar, PhD, and Andrew G, Mercader, PhD, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 1482299135
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Inverse problems in engineering mechanics /
Tác giả: editors, M, Tanaka, G, S, Dulikravich, ,
Mô tả vật lý: xii, 622 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0080433197
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Reinforced concrete with FRP bars : mechanics and design /
Tác giả: Antonio Nanni, Antonio De Luca, Hany Jawaheri Zadeh, ,
Mô tả vật lý: xx, 397 p : , illustrations ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 9780203874295
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Polymers and polymeric composites : properties, optimization, and applications /
Tác giả: edited by Liliya I, Bazylak, PhD , Gennady E, Zaikov, DSc, and A, K, Haghi, PhD, Reviewers and Advisory Board Members, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 278 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 1482258005
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Rigidity theory and applications [electronic resource] /
Tác giả: edited by M, F, Thorpe and P, M, Duxbury, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 432 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0306470896 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn