Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp /
Tác giả: Đỗ Hàm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Vệ sinh lao động /
Tác giả: Hoàng Văn Bính,
Mô tả vật lý: 685tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
People and Organizations :
Tác giả: Rouse William B,
Mô tả vật lý: 446p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 620.82
ISBN: 9780470099049
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật an toàn và môi trường :
Tác giả: Lê Đình Phương,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động /
Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Khánh,
Mô tả vật lý: 308tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện /
Tác giả: Trần Quang Khánh,
Mô tả vật lý: 321 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động và một số vấn đề về môi trường /
Tác giả: Nguyễn Thế Đạt,
Mô tả vật lý: 283 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 344 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật an toàn và môi trường :
Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn