Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Mental models :
Tác giả: Young Indi, ,
Mô tả vật lý: xvii, 299 p. : , col. ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN: 1933820063
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Introduction to ergonomics /
Tác giả: Bridger R, S, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.82
ISBN: 0415273781
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công thái học =
Tác giả: Trần Văn Khải,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 620.82
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp /
Tác giả: Đỗ Hàm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu nguy cơ và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động
Tác giả: Tạ Thị Thủy,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Biotechnology A Laboratory Course /
Tác giả: BeckerJeffrey M, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Vệ sinh lao động /
Tác giả: Hoàng Văn Bính,
Mô tả vật lý: 685tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
People and Organizations :
Tác giả: Rouse William B,
Mô tả vật lý: 446p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 620.82
ISBN: 9780470099049
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động /
Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Khánh,
Mô tả vật lý: 308tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn