Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
The handbook of human-machine interaction : a human-centered design approach /
Tác giả: Guy A, Boy, ,
Mô tả vật lý: xxii, 455 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN: 0754675807
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mental models : aligning design strategy with human behavior /
Tác giả: [by Indi Young , foreword by Jeff Veen], ,
Mô tả vật lý: xvii, 299 p. : , col. ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN: 1933820063
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp /
Tác giả: Đỗ Hàm, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kỹ thuật an toàn và môi trường : Bài giảng /
Tác giả: Lê Đình Phương, ,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Biotechnology A Laboratory Course /
Tác giả: Jeffrey M, Becker, Guy A, Caldwell, Eve Ann Zachgo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Introduction to ergonomics /
Tác giả: R, S, Bridger, ,
Mô tả vật lý: xiii, 548 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN: 0415273773
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn