Trang 1 trong 3780 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán phân tích hệ thống điện /
Tác giả: Đỗ Xuân Khôi,
Mô tả vật lý: 220 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết mạch :
Tác giả: Nguyễn Quân,
Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 621.319201
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu hệ thống tổng đài EWSD /
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3886
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bảo mật điện thoại /
Tác giả: Lâm Phạm Duyên Anh,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.38412
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Truyền hình qua vệ tinh và cáp /
Tác giả: Châu Hoàng Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 122 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mạch đo U,I, Cosx giao tiếp với máy tính qua Printer Port /
Tác giả: Đỗ thị Kiều Trinh, ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạng số liên kết dịch vụ ISDN /
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng,
Mô tả vật lý: 275 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế mạch đếm sản phẩm có cài đặt /
Tác giả: Trần Quang Hỷ,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tổng đài điện tử số EWSD (Siemens) phân hệ ngoại vi và chuyển mạch /
Tác giả: Lê Văn Quốc,
Mô tả vật lý: 153 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát mạng thời gian thực - CAN /
Tác giả: Đặng Kim Hội,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3981
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH