Trang 1 trong 707 kết quả
Sắp xếp theo
Mô phỏng mạch điều chế AM dùng SERENADE 8.0 /
Tác giả: Khưu Lê Anh Các,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381532
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Mạch tính tiền xăng dầu dùng vi điều khiển /
Tác giả: Ngô Lê Quang Minh,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Bharat electronics
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 25 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật số /
Tác giả: Nguyễn Thúy Vân,
Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế và thi công mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển AT 89C51 /
Tác giả: Võ Ngọc Hoàng Triều,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Giáo trình mô phỏng mạch điện tử /
Tác giả: Lê Lục Đặng,
Mô tả vật lý: 158 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vẽ mô phỏng và thiết kế mạch in với PSpice 7.1 /
Tác giả: Phan Quý Võ,
Mô tả vật lý: 223 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Linh kiện điện tử :
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật điện tử số /
Tác giả: Đặng Văn Chuyết,
Mô tả vật lý: 304 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đèn quang báo dùng vi xử lý 8951 /
Tác giả: Mạch Kiên Năng,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn