Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công các Module thí nghim đin t tương t : Báo cáo kết qu nghiên cu /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, ,
Mô tả vật lý: 59 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế và thi công các module thí nghim đin t tương t /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
K thut đin t /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 272tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut đin t /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý: 268tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đin t tương t 1 : Bài ging /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, ,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đin t tương t 1 /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, ,
Mô tả vật lý: 184tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut đin t /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 288tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đin t 1 /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn