Trang 1 trong 93 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy /
Tác giả: Trần Văn Địch,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chi tiết máy /
Tác giả: Lê Đình Phương,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sổ tay dung sai lắp ghép /
Tác giả: Ninh Đức Tốn,
Mô tả vật lý: 312tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế cơ khí :
Tác giả: Hà Văn Vui,
Mô tả vật lý: 600 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế chế tạo máy khắc laser mini /
Tác giả: Huỳnh Trọng Nghĩa,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Marks' Calculations For Machine Design /
Tác giả: Brown Thomas H, ,
Mô tả vật lý: 445 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN: 0071436898
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách quỹ châu Á tặng
Thiết kế và thi công máy bóc vỏ trứng cút /
Tác giả: Trần Thành An,
Mô tả vật lý: 34tr. ; , 30cm + , 1 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cơ sở thiết kế máy /
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên,
Mô tả vật lý: 294tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sổ tay thiết kế cơ khí.
Tác giả: Hà Văn Vui,
Mô tả vật lý: 652 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Độ tin cậy trong thiết kế chế tạo máy và hệ cơ khí /
Tác giả: Nguyễn Doãn Ý,
Mô tả vật lý: 324 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH