Trang 1 trong 88 kết quả
Sắp xếp theo
Lý thuyết chuyên môn nguội sửa chữa-Phần 2-Tiện, phay, bào /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Metal Shaper /
Tác giả: Gingery David,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.912
ISBN: 1878087029
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ sở máy công cụ /
Tác giả: Phạm Bá Khiển,
Mô tả vật lý: 368tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 621.902
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy in 3D kim loại /
Tác giả: Phạm Văn Quang,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.988
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Máy công cụ CNC :
Tác giả: Tạ Duy Liêm,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Gia công tinh bề mặt chi tiết máy /
Tác giả: Trần Văn Địch,
Mô tả vật lý: 248 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ /
Tác giả: Lưu Văn Nhang,
Mô tả vật lý: 320 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.902
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn lập trình cnc trên máy công cụ /
Tác giả: Trần Thế San,
Mô tả vật lý: 264tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.90230285
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình truyền lực chính ứng dụng trong việc giảng dạy /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 30tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.988
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
CNC :
Tác giả: Krar Stephen F, ,
Mô tả vật lý: vi, 378 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.9023
ISBN: 0070233330
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH