Trang 1 trong 209 kết quả
Sắp xếp theo
Địa chất thủy văn công trình /
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Mô tả vật lý: 202 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Design Applications of Raft Foundations /
Tác giả: J, A, Hemsley,
Mô tả vật lý: 626 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.153
ISBN: 0727727656
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 34 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 624.153
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước /
Tác giả: Trần Hữu Uyển,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xác định điện trở đất theo chiều sâu của cọc tiếp địa /
Tác giả: Phan Kế Phúc,
Mô tả vật lý: 19 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Standard Guidelines for the Design and Installation of Pile Foundations /
Tác giả: ASCE,
Mô tả vật lý: 39 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.154
ISBN: 0784402191
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bearing Capacity of Soils /
Tác giả: ASCE,
Mô tả vật lý: 142 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 087262997X
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật nền móng /
Tác giả: Peck Ralph B, ,
Mô tả vật lý: 516 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.153
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật nền móng :
Tác giả: Peck Ralph B,
Mô tả vật lý: 287 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.153
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh nghiệm phòng tránh và kiểm soát tai biến địa chất /
Tác giả: Lê Mục Đích,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn