Trang 1 trong 209 kết quả
Sắp xếp theo
Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cọc . /
Tác giả: Cung Nhất Minh,
Mô tả vật lý: 298 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng /
Tác giả: Trần Quang Hộ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nền móng :
Tác giả: Lê Anh Hoàng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn đồ án nền móng /
Tác giả: Châu Ngọc Ẩn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ học đất /
Tác giả: Võ Phán,
Mô tả vật lý: 232tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu xung quanh đường hầm Metro Thành phố Hồ Chí
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Móng cọc trong thực tế xây dựng /
Tác giả: Shamsher Prakash,
Mô tả vật lý: 742 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các phương pháp khảo sát đất hiện trường /
Tác giả: Phạm Quang Tạ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 624.1517
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp cố kết hút chân không :
Tác giả: Nguyễn Chiến,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật nền móng /
Tác giả: Peck Ralph B, ,
Mô tả vật lý: 516 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn