Trang 1 trong 146 kết quả
Sắp xếp theo
Cơ học kết cấu :
Tác giả: Nguyễn Tài Trung,
Mô tả vật lý: 252 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu sự làm việc của liên kết sàn và cột trong sàn phẳng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ACI 318) /
Tác giả: Võ Minh Thiện,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 624.1772
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Cơ học kết cấu /
Tác giả: Lê Đình Tuân,
Mô tả vật lý: 328tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN: 9786047339846
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Numerical structural analysis /
Tác giả: O'Hara Steven E, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN: 1606504894
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ổn định công trình /
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 291tr. , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài tập cơ học kết cấu.
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ổn định công trình /
Tác giả: Đỗ Văn Bình,
Mô tả vật lý: 292 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Structural modeling and experimental techniques /
Tác giả: Harris Harry G, ,
Mô tả vật lý: 789 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 624.1773
ISBN: 0849324696
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Các phương pháp số trong động lực học kết cấu =
Tác giả: Đỗ Kiến Quốc,
Mô tả vật lý: 195tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ học kết cấu.
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn