Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Ván khuôn và giàn giáo /
Tác giả: Phan Hùng, Trần Như Đính,
Mô tả vật lý: 221tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ván khuôn và giàn giáo /
Tác giả: Trần Như Đính, ,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy trình thiết kế và thi công tấm vật liệu 3D /
Tác giả: Ngô Quang Tường,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vật liệu xây dựng /
Tác giả: Phùng Lự, Phạm Duy Hữu, Khắc Trí, ,
Mô tả vật lý: 348tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vật liệu xây dựng /
Tác giả: Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thanh Hương, ,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vật liệu xây dựng : Giáo trình /
Tác giả: Phùng Văn Lự, ,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vật Liệu Xây Dựng /
Tác giả: Phùng Văn Lự, ,
Mô tả vật lý: 343 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vật liệu xây dựng /
Tác giả: Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thanh Hương, ,
Mô tả vật lý: 178tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kết cấu thép 1 và gỗ /
Tác giả: Nguyễn Văn Giang, ,
Mô tả vật lý: 164tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kết cấu xây dựng : giáo trình /
Tác giả: Bộ Xây dựng,
Mô tả vật lý: 200tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn