Trang 1 trong 212 kết quả
Sắp xếp theo
Kết cấu thép 2 /
Tác giả: Nguyễn Văn Giang,
Mô tả vật lý: 212tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.1821
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bê tông cốt thép 1 /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Testing of concrete in structures /
Tác giả: Bungey J, H, ,
Mô tả vật lý: 339 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 624.18340287
ISBN: 0415263018 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép :
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thuý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bê tông cường độ cao /
Tác giả: Phạm Duy Hữu,
Mô tả vật lý: 132tr.
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kết cấu thép 2 /
Tác giả: Nguyễn Văn Giang,
Mô tả vật lý: 152
Ký hiệu phân loại: 624.1821
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình vật liệu xây dựng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 235tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế kết cấu thép :
Tác giả: Trần Thị Thôn,
Mô tả vật lý: 516 tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 624.1821
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kết cấu xây dựng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ván khuôn và giàn giáo /
Tác giả: Trần Như Đính,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn