Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp Top Down :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thi công hầm /
Tác giả: Nguyễn Thế Phùng,
Mô tả vật lý: 300tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công trình ngầm /
Tác giả: Lê Văn lạc,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tính toán thiết kế công trình ngầm /
Tác giả: Trần Thanh Giám,
Mô tả vật lý: 367 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Môi trường trong xây dựng công trình ngầm đô thị /
Tác giả: Nguyễn Đức Nguôn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình quy hoạch không gian ngầm thành phố /
Tác giả: Trần Tuấn Minh,
Mô tả vật lý: 181tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.19
ISBN: 9786048220679
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật và công nghệ xây dựng công trình ngầm trong mỏ /
Tác giả: Trần Tuấn Minh,
Mô tả vật lý: 480tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công trình ngầm giao thông đô thị /
Tác giả: Makốpski L, V, ,
Mô tả vật lý: 376 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bê tông phun trong xây dựng hầm /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 147tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.19
ISBN: 9786048220891
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế công trình ngầm /
Tác giả: An Young Xơn,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn