Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.25
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cầu bê tông cốt thép -T.1 :
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 620 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.257
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở lý thuyết kỹ thuật rung trong xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Đình Chiều,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.252
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu :
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 214tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.250285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mô hình hóa và phân tích kết cấu cầu với MIDAS/Civil.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 237tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.250285
ISBN: 9786048208134
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thi công móng cầu chính bằng phương pháp giếng chìm hơi ép cầu Bãi Cháy /
Tác giả: Phan Vị Thuỷ,
Mô tả vật lý: 56 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.254
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở kỹ thuật rung trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng /
Tác giả: Trần Văn Tuấn,
Mô tả vật lý: 377 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.252
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mô hình hóa và phân tích kết cấu cầu với midas/civil.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 237tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.250285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cầu bê tông cốt thép
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 264 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.257
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các bảng tra để tính toán bản đàn hồi hình chữ nhật /
Tác giả: V, L, SADURSKI,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.252
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn