Trang 1 trong 663 kết quả
Sắp xếp theo
Lập chương trình tính toán công trình xây dựng bằng phương pháp phần tử hữu hạn /
Tác giả: D, V, Griffiths, ,
Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 624.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá chu trình sản xuất và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho hệ thống kinh tế trang
Tác giả: Võ Thị Thu Thủy, Trương Thanh Cảnh(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T. 3 - Các quá trình hóa học trong công nghệ môi
Tác giả: Lương Đức Phẩm Tổng chủ biên, , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 512tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T.2- Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi
Tác giả: Lương Đức Phẩm, Đinh Thị Kim Nhung, Trần Cẩm Vân,
Mô tả vật lý: 571tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T.4 - Mô hình hóa các quá trình thiết bị công nghệ
Tác giả: Lương Đức Phẩm, Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải,
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ môi trường : Giáo trình /
Tác giả: Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan, ,
Mô tả vật lý: 254 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T1- Sinh thái học và môi trường /
Tác giả: Lương Đức Phẩm, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 464tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khoa học Công nghệ Môi trường (Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 11
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Khoa học Công nghệ Môi trường (Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 4
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Khoa học Công nghệ Môi trường (Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 10
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn