Trang 1 trong 157 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuộc da cho công ty Đặng Tư Ký /
Tác giả: Nguyễn Văn Bé Hai,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xử lí nước cấp /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dung,
Mô tả vật lý: 231tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các quá trình oxi hóa nâng cao trong xử lý nước và nước thải /
Tác giả: Trần Mạnh Trí,
Mô tả vật lý: 195 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 628.168
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Water Treatment Unit Processes /
Tác giả: Stevenson David G,
Mô tả vật lý: 474 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 628.1662
ISBN: 9781860940743
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật xử lý nước cấp /
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Mô tả vật lý: 254tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xử lý nước thải /
Tác giả: Hoàng Huệ,
Mô tả vật lý: 237 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 628.168
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Water Desalting Planning Guide for Water Utilities /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 198p. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 628.167
ISBN: 9780471472858
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu khả năng loại bỏ độ đục, độ màu và cod trên một số nguồn nước mặt bằng bột khô xương rồng
Tác giả: Nguyễn Thị Tiên,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Sustainable and water engineering :
Tác giả: Chandrappa Ramesha, ,
Mô tả vật lý: xxii, 407 pages : , illustrations (some color) ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 628.1028
ISBN: 9781118541043 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pipeline design for water engineers /
Tác giả: Stephenson David,
Mô tả vật lý: xiv, 263 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 628.1
ISBN: 0444873732
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn