Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đề xuất biện pháp quản lý
Tác giả: Nguyễn Cao Trí,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.112
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện tượng xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp thích ứng tại huyện cai lậy, tỉnh Tiền
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.114
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Môi trường lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn /
Tác giả: Lê Trình,
Mô tả vật lý: 246 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628.112
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khảo sát hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn nước ngầm tự khai thác
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.114
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu xây dựng chỉ số chất lượng nước ngầm để đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất các biện
Tác giả: Nguyễn Thị Mây,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.114
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỹ thuật khai thác nước ngầm /
Tác giả: Phạm Ngọc Hải,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 628.114
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Integrated Groundwater Management
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: XI, 762 p. 101 illus. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 628.114
ISBN: 9783319235752 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn