Trang 1 trong 91 kết quả
Sắp xếp theo
Water Desalting Planning Guide for Water Utilities /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 198p. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 628.167
ISBN: 9780471472858
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các quá trình oxi hóa nâng cao trong xử lý nước và nước thải /
Tác giả: Trần Mạnh Trí,
Mô tả vật lý: 195 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 628.168
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu khả năng loại bỏ độ đục, độ màu và cod trên một số nguồn nước mặt bằng bột khô xương rồng
Tác giả: Nguyễn Thị Tiên,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuộc da cho công ty Đặng Tư Ký /
Tác giả: Nguyễn Văn Bé Hai,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Freshwater microplastics
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 303 pages) : , illustrations (some color).
Ký hiệu phân loại: 628.168
ISBN: 3319616153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Water Treatment Unit Processes /
Tác giả: Stevenson David G,
Mô tả vật lý: 474 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 628.1662
ISBN: 9781860940743
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xử lí nước cấp /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dung,
Mô tả vật lý: 231tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật xử lý nước cấp /
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Mô tả vật lý: 254tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xử lý nước thải /
Tác giả: Hoàng Huệ,
Mô tả vật lý: 237 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 628.168
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn