Trang 1 trong 102 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải sản xuất ngành chế biến mủ cao su đến chất lượng nước mặt trên
Tác giả: Nguyễn Phú Hương Thảo, Nguyễn Vinh Quy (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu công nghệ thích hợp tái sử dụng nước thải dệt nhuộm sau xử lý làm nguồn cấp nước cho sản
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sản xuất của một cơ sở sản xuất cồn trên địa bàn huyện Hóc
Tác giả: Phạm Quang Hải, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hiện trạng xả thải và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động làng nghề sản xuất bột
Tác giả: Đỗ Phương Thuy, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu những đóng góp của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng kết hợp bãi lọc ngầm dòng chảy ngang trồng
Tác giả: Trần Minh Tâm, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải ngành khoai mì tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn
Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng, Đặng Viết Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hiện trạng xả thải và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động làng nghề sản xuất bột
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Ngọc, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phân vùng xả thả áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho các sông suối, hồ đập chính
Tác giả: Đặng Thị Bình, Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn