Trang 1 trong 114 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động quản lý chất thải rắn trên địa bàn Huyện Nhà Bè -
Tác giả: Nguyễn Đoàn Đăng Quang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp hoàn thiện mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Tác giả: Đào Trọng Bình,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại /
Tác giả: Vũ Hải Yến,
Mô tả vật lý: 358tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ tái sử dụng chất thải công nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên, ,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Khảo sát ảnh hưởng của Cu2+, Ni2+, Cd2+, Pb2+ đến quá trình nảy mầm của hạt lúa Oryza Sativa /
Tác giả: Lê Nguyễn Diễm Hằng,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế ngầm cho quận Tân Bình, TP.HCM /
Tác giả: Phùng Hải Yến,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch phát triển huyện
Tác giả: Đoàn Hữu Thắng,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận 12,
Tác giả: Đỗ Lâm Duy An,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình xử lý chất thải công nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Văn Phước, ,
Mô tả vật lý: 364tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến
Tác giả: Nguyễn Trọng Vĩnh,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH