Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu đề xuất một thị trường trao đổi và tái chế chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn,
Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn