Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Mai, ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị
Tác giả: Trần Văn Út, Nguyễn Xuân Trường(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Quận 10 và đề xuất các biện pháp giải quyết /
Tác giả: Lữ Thị Thu Hương, ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Bước đầu ứng dụng GIS vào công tác quản lý hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại
Tác giả: Võ Thị Bích Vân, ,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho tỉnh Bình Dương đến năm
Tác giả: Đoàn Thị Thanh Nguyên, ,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Công nghệ sinh học môi trường. T.2- Xử lý chất thải hữu cơ /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thị Thùy Dương, ,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn /
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn /
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển, , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý và xử lý chất thải rắn /
Tác giả: Nguyễn Văn Phước,
Mô tả vật lý: 463tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý và xử lý chất thải rắn : giáo trình /
Tác giả: Nguyễn Văn Phước,
Mô tả vật lý: 373tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn