Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho tỉnh Bình Dương đến năm
Tác giả: Đoàn Thị Thanh Nguyên,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, quy hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn y tế thị xã Trà Vinh /
Tác giả: Nguyễn Chí Thiện,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Quận 10 và đề xuất các biện pháp giải quyết /
Tác giả: Lữ Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Mai,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị
Tác giả: Trần Văn Út,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý và xử lý chất thải rắn /
Tác giả: Nguyễn Văn Phước,
Mô tả vật lý: 463tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoàn thiện về quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Tp. Hồ Chí
Tác giả: Trần Phước Thành,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Công nghệ sinh học môi trường.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn